Rapoo- It solutions & Corporate template

0502008198
צור קשר
aguda.m@ram-on.co.il

שלח דוא"ל

בשנת 1992 הוקמה האגודה המוניציפלית, שמעמדה הוא "ישוב קהילתי כפרי, אגודה שיתופית בע''מ", והיא מכנסת תחת ישות אחת את כל התושבים – החקלאים והקהילתיים גם יחד. לאגודה זו יש הסכם עם האגודה החקלאית לאספקת מים ושירותים אחרים.

האגודה החקלאית העבירה לבעלות האגודה המוניציפלית, ללא תמורה, את כל הנכסים המשמשים את חיי הקהילה, כמו בריכת השחיה, בית העם, מועדונים וגני ילדים, וכיו"ב.

ההרחבה הראשונה הייתה בתוך שטח הישוב הותיק, ובה הופרטו כמעט כל הבתים שהיו שייכים לאגודה החקלאית, ונמכרו בעיקר לבני ובנות המושב.

ההרחבה השנייה הייתה ממזרח לישוב, וכללה 40 מגרשים חדשים; גם בה נקלטו בעיקר בני ובנות המושב, ועוד מתיישבים מבחוץ – רובם ככולם משפחות צעירות.

בשנת 2010 הושלמו השלבים האחרונים בביצוע ושיווק של שלב ג', שכולל 83 מגרשים נוספים. עם השלמת האיכלוס יכלול הישוב 59 משקים חקלאיים ועוד כ- 161 יחידות מגורים צמודות-קרקע.

אוכלוסיית הישוב בשנת 2011 מונה 225 בתי-אב, כ- 830 נפש, היא מורכבת גם מתושבים ששכרו דירות פנויות בחצרות המשקים ובין בתי ההרחבה. דור המייסדים, גילאי 70-/+, מונה כ- 60 בתי-אב, ושאר המשפחות הן צעירים בשנות ה- 30 וה- 40 לחייהם. ברם-און כ- 360 ילדים (וכ- 100 מתחת לגיל 6). בשנתונים האחרונים היו בישוב בין 10 ל- 20 לידות בכל שנה.

הקהילה אמנם שומרת על צביון חברתי אחיד, אולם הרכבה הפך להיות מגוון מאוד: חיים בה חקלאים לצד מהנדסים וטכנאים, עובדי תעשיה, רופאים ואחיות, אנשי מחשבים ותקשורת, טייסים, נהגים, מורות ומורים, עובדים סוציאליים, אנשי מכירות, יועצים ומתווכים, אנשי עסקים, קבלני-בנין, חוקרים, מעצבים, מסגרים ונגרים, עורכי-דין, אנשי-צבא ואמנים, וכמובן אנשי התעשיה שבמפעל 'פולירם' המקומי.

זוהי קהילה חיה ותוססת המקיימת חיי תרבות פעילים ומקדישה ממיטב אמצעיה לשיפור נוף הכפר ולרווחת הילדים הגדלים בה. תכניות רבות קיימות לשיפור ולהרחבת הגינון, הדרכים, מתקני הספורט, בריכת השחייה והמרכז הקהילתי. ברם-און מאמינים שיחד עם השלמת תכנית ההרחבה, תלך התשתית ותתרחב, הכפר יהיה למקום עוד יותר נאה ואיכות החיים של חבריו תוסיף להשתפר.

ramon abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות